Selecteer een pagina

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Dan kunt u voor verschillende belastingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Tot en met 30 september 2021 kunt u bijzonder uitstel aanvragen of verlengen

Wanneer u voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling krijgt, geldt dat voor 3 maanden of uiterlijk tot en met 30 september 2021. Is het voor u na die 3 maanden nog steeds lastig om op tijd te betalen? Dan kunt u ons vragen uw bijzonder uitstel te verlengen. Als u verlenging van uw bijzonder uitstel krijgt, geldt dat tot en met 30 september 2021.

Vanaf 1 oktober 2021 moet u weer voldoen aan alle nieuwebetalingsverplichtingen

Na de laatste dag van uw bijzonder uitstel moet u alle belastingen waarvoor u aangifte doet en waarvoor u bijzonder uitstel had, weer op tijd betalen. Is 30 september 2021 de laatste dag van uw bijzonder uitstel? Dan geldt dit dus vanaf 1 oktober 2021.

Let op!

Hebt u bijzonder uitstel van betaling tot en met 30 september 2021? En moet u in oktober 2021 aangifte doen over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • het 3e kwartaal van 2021
  • september 2021
  • 10e vierwekenperiode van 2021

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van uw aangiften over het 3e kwartaal en september 2021 moet uiterlijk 31 oktober 2021 op onze rekening staan. 

Het bedrag van uw aangifte over de 10e vierwekenperiode moet uiterlijk 10 november 2021 op onze rekening staan.

Loopt uw bijzonder uitstel van 3 maanden af vóór 1 oktober 2021, en vraagt u geen verlenging aan?

Dan moet u al vóór 1 oktober 2021 weer op tijd aangifte doen en betalen.

Vanaf 1 oktober 2022 start u met het afbetalen van uw belastingschuld

U krijgt van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld af te betalen die u hebt opgebouwd tijdens uw bijzonder uitstel. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag.

Let op!

Als u na de laatste dag van uw bijzonder uitstel niet steeds op tijd aangifte doet en betaalt, kunt u misschien níet gebruikmaken van deze betalingsregeling.